Förlossningsskador

Vill du läsa mer om besvär som kan uppkomma efter en graviditet och förlossning, så kan du hitta intressant information i en ny artikel om förlossningsskador på Liberoklubben, som fysioterapeut Tove Jendman på I rörelse är medförfattare på

Läs artikeln Förlossningsskador här

Artiklar på Liberoklubben

Återhämtning efter graviditet och träningsråd efter graviditet är två artiklar som just utkommit på Liberoklubben och är skrivna i samarbete med fysioterapeut Tove Jendman på I rörelse. Läs dem här:

Kroppens återhämtning efter en förlossning

Träning efter graviditet och förlossning