Artros

Artros är en ledsjukdom och förekomsten ökar med ökad ålder. Vanligast är knäartros, men även höft- och tumartros är mycket vanligt. Man räknar med att ca 50% av Sveriges pensionärer har artros. Behandling av artros syftar till att lära sig om artrossjukdomen, lindra smärta, optimera och behålla fysisk funktion samt stärka muskulaturen. För att uppnå varaktigt resultat är det viktigt att man själv väljer en lämplig och tilltalande träningsform, som kan integreras i det dagliga livet. Lämpliga konditionsformer att börja med är cykling och stavgång.

Vi på I rörelse har träningen för dig med dessa besvär. Vi tränar enligt ett koncept BOA (Bättre Omhändertagande av Artrospatienter och rehabiliteringsperioden här pågår under sex veckor. Rehabilitering enligt BOA har visat sig vara mycket bra för dem som har smärta pga artros i höft och/eller knä.

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: