Pre- och postoperativ rehabilitering

Ortopediska skador eller sjukdomar, som ex artros, fordrar ibland operativ behandling. Vid planerade ingrepp, som ledprotes eller ryggoperationer, underlättas efterförloppet av träning innan. En förberedd patient har lättare för att utföra de moment som behövs för att återfå en god funktion efter operation.

Efter akuta ortopediska operationer av ex frakturer har man ofta hjälp av kortare eller längre tids fysioterapikontakt.

Fysioterapin innebär råd om individuellt anpassade övningar, i första hand som hemträning, uppföljning och vid behov även träning hos oss.

På I rörelse har vi stor erfarenhet av behandling / träning av ortopedpatienter som har opererats eller väntar på operation

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: