Skolios

Skolios innebär ryggradskrök i sidled. Små krökar har många av oss och det räknas till normalvarianter. Ibland ökar dock ryggradskröken, oftast av okänd orsak, vilket kallas idiopatisk skolios. För att motverka en större ökning fordras ibland behandling med korsett eller operation. Fysioterapi/Sjukgymnastik kan inte påverka ryggradskröken, men ibland behöver patienten hjälp att hitta anpassade övningar för att stärka sin muskulatur eller förbättra sin kondition.

På I rörelse finns mycket erfarenhet av fysioterapi/sjukgymnastik för patienter med skolios.


Boka Tid
Fler Behandlingsområden: