Bäckenbesvär

Besvär från bäckenet kan uppkomma efter skada, som fraktur eller kraftig, ensidig belastning. De kan också uppkomma i samband med graviditet.

Bäckenbesvär och ländryggsbesvär ger ibland likartade symtom. För att ge individuellt anpassade råd, behandling och träningsinstruktioner till patienten är det väsentligt att kunna skilja dem åt.

På I rörelse finns fördjupad kunskap om bedömning och behandling av patienter med bäckensmärta.

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: