Levatorskador

Under en vaginal förlossnings utdrivningsskede sträcks levatormusklerna kraftigt. Om utdrivningsskedet varit långdraget eller man har behövt använda sugklocka kan muskulaturen ibland skadas i olika grad. En mindre skada läker ofta under första året, medan en större skada kan ge besvär i form av t ex vidhetskänsla, känsla av luft i vagina, smärta, känselnedsättning, nedsatt stöd, inkontinens och det kan öka risken för prolaps senare livet. En fysioterapeut kan hjälpa till med undersökning av spänningsgrad, förmåga till muskelaktivering och träning av bäckenbottenmuskler på ett skonsamt sätt. Det är också viktigt att träna resten av musklerna runt bäcken, höfter, mage och rygg för att fördela vardagens belastningar och aktiviteter, på ett sätt som bygger kroppens styrka. Det kan också vara viktigt att få en bättre förståelse för kroppens symptom.

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: