Vaginal och anal palpation

Detta är två undersökningsmetoder som vi använder oss av för att diagnosticera och ibland behandla besvär i bäckenbotten. Triggerpunktsbehandling är en metod som kan användas vid spänningar lokalt. Tillstånd som vaginism och bäckenbottensmärta kan vara orsakade av konstant spänning, vilket ger smärta i bäckenbotten. Förlossningsskador med påverkan på muskulaturen blir tydliga vid en palpation. Symmetrin i muskulaturens knipförmåga är viktig att undersöka, liksom eventuell buktning från urinblåsans stödjevägg, (cystocele) eller bakre buktning från ändtarmen (rektocele).

Anal inkontinens kan orsakas av en sfinkterskada, diskbråck, neurogen skada etc. Vi undersöker analt och bedömer var problemet sitter. Tarmtömningsteknik, tarmreglerande medel, kost och toavanor är viktigt att gå igenom i tillägg till träning av bäckenbotten.

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: