Förlossningsskador

Under en förlossning kan det uppstå en bristning i underlivet. Dessa bristningar delas in i 4 olika grader. Grad 1 innebär en bristning i hud och slemhinnan och detta är vanligt, speciellt bland föstföderskor. Grad 2 är bristning i slemhinna och underliggande muskel i mellangården. Grad 3 och 4, som uppstår hos ca 3,5 % av de vaginala förlossningarna är en beskrivning av olika grader av skada på ringmuskel/sfinkterruptur och omgivande vävnader. De flesta bristningar upptäcks under förlossningen och åtgärdas där. En förlossningsskada är när en bristning inte har hittats och behandlats eller läker på ett inkorrekt sätt efter förlossningen. Då kan det uppstå problem med smärta och dysfunktion.

En fysioterapeut kan hjälpa till med information om din skada, smärthantering, anpassad träning för bäckenbotten och resten av kroppen.

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: