Endometrios

Finns hos 10% av befolkningen med stora variationer av besvär. Sjukdomen orsakas av att livmoderslemhinneliknande vävnad finns på andra ställen i kroppen än i livmodern. Detta ger inflammation som skapar smärta och på längre sikt kan ge sammanväxningar i organ och mellan organ. Den långvariga smärtan är det största bekymret och ger både psykisk och fysisk påverkan. Som fysioterapeuter arbetar vi med smärtbehandling, muskelträning och med rörelseförmåga.

Boka Tid
Fler Behandlingsområden: